In Oost nemen steeds meer bewoners, ondernemers en scholen nieuwe initiatieven om de wijk verder te vergroenen. Van het aanleggen van geveltuintjes tot het herinrichten van (school)pleintjes en buurten. We juichen dat toe, dus zetten we ons in om zoveel mogelijk plannen te laten slagen. We brengen daarvoor bewoners, groengroepen, gemeente, waterschap en natuurorganisaties met elkaar in contact. En we delen informatie en ervaringen over plannen van aanpak, communicatie en subsidieregelingen. Heb je ook ideeën om zelf of met buurtgenoten groen in de openbare ruimte te beheren, en wil je weten hoe dat werkt?
Neem contact op: info@groenoost.net

Achter het wereldberoemde Rietveldhuis aan de Prins Hendriklaan ligt een matig onderhouden groenstrook en een groot parkeerterrein dat weinig gebruikt wordt. Dat biedt kansen om de leefbaarheid voor fauna, flora én bewoners te vergroten.  Meer info.

Het Hobbemaplantsoen grenst aan de Jan van Scorelstraat. Tussen de rozenperkjes staat een beeld van de schilder Jan van Scorel. Herinrichting van het plein (plantsoen plus de strook met ondergrondse afvalcontainers) zou de leefbaarheid en sociale cohesie kunnen versterken. Meer info.