Rietveldpark

Achter het wereldberoemde Rietveldhuis aan de Prins Hendriklaan ligt een matig onderhouden groenstrook en een groot parkeerterrein dat nauwelijks gebruikt wordt. Dat biedt kansen om de leefbaarheid voor fauna, flora én bewoners te vergroten.
Als we stenen vervangen door groen, enkele rolstoel en kinderwagen toegankelijke wandelpaden aanleggen en een natuurlijke speelplek maken die kinderen aanzet tot bewegen,  kan deze plek uitgroeien tot een kleurrijk Rietveldpark.

Wensen van bewoners
Groen Oost, de gemeente, Hoogstraat Revalidatie en een eerste groep omwonenden gaan samenwerken om tot een park te komen. We zijn nog in de beginfase waarin landschapsarchitect Akke Bink de opdracht heeft gekregen om een gebiedsvisie te maken. Ze gaat alle wensen, kansen en (wettelijke) restricties in kaart brengen. Iedereen die een belang of idee heeft is welkom om contact met Akke op te nemen. Bijvoorbeeld als je hier graag wil spelen, wandelen, je hond uitlaten, (moes)tuinieren of gewoon lekker een boek wil kunnen lezen in het zonnetje. Laat ook weten als je wilt helpen bij het beheer van een mogelijke kruidentuin of bloemenveldje. Hoe meer bewoners zich inzetten, hoe enthousiaster de gemeente wordt om dit plan (financieel) te ondersteunen.

Contact en informatie
Akke Bink is bereikbaar via akke.bink@land-atelier.nl
Het gemeentelijke wijkbureau via oost@utrecht.nl

 

Het Rietveldhuis lag na de bouw in 1923 aan de rand van de stad met een wijds uitzicht op de Johannapolder. Na aanleg van de Waterlinieweg en Rijnsweerd ligt het meer ingesloten.


De Kromme Rijn stroomt achter het Rietveldhuis onder de waterlinieweg door de wijk binnen. Het Rietveldpark kan daarom uitgroeien tot de toegangspoort van het Groen Oost netwerk.

Direct achter het Rietveldhuis ligt een groot parkeerterrein dat nauwelijks gebruikt wordt. Hier kunnen mogelijk parkeervakken vervangen worden door groen met (nieuwe) wandelpaden.


Via de Ridderschapsvaart stroomt de Kromme Rijn via Hoogstraat Revalidatie richting de naburige natuurgebieden Minstroom, Zilveren Schaats en Park Bloeyendael.