Groen oost

Welkom bij Groen Oost!

Groen Oost is een initiatief van bewoners uit Utrecht-Oost om het netwerk van groengebieden, hofjes, moestuinen en parken in de wijk te versterken en uit te bouwen. Doel is om het territorium van flora en fauna te vergroten, wat uiteindelijk ook de leefbaarheid voor de bewoners ten goede komt. Groen Oost zet in op het onderling delen van kennis & ervaring en stimuleert samenwerking tussen bewoners, gemeente, waterschap en natuurorganisaties zoals Utrecht Natuurlijk. Samen vergroenen we Oost. We nodigen bewoners(groepen), vrijwilligers, scholen, vve's, woningcorporaties en buurtverenigingen uit om zich aan te sluiten bij ons netwerk. Elk pleintje, hofje, groenstrook of (gevel)tuin telt! Neem contact op via: info@groenoost.net

Akke Bink & Arnoud Wolff

Toen Utrecht begin 19de eeuw voorbij de stadsbuitengracht ging uitbreiden, maakten boerderijtjes en buitenverblijven in de ‘groententuin’ van de stad plaats voor woningbouw .  De eeuwenoude hovenierstraditie leeft nog voort in de vele moestuinen, tuindersverenigingen en groengebieden in de wijk Utrecht-Oost.