Zilveren Jubileum

Hoog bezoek op de Zilveren Schaats: wethouder Kees Diepeveen, raadslid Jantine Zwinkels (CDA) en gebiedsmanager Fred Nuwenhuis (tevens fotograaf van dienst vandaag). Ze feliciteerden de bewonersvereniging met het zilveren jubileum. Vijfentwintig jaar alweer werkt de vereniging nauw samen met de gemeente om de ecologische waarde van dit unieke natuurgebied te behouden. Het is een van de eerste bewonersgroepen in de stad die een stuk gemeentegrond in zelfbeheer mocht onderhouden, in dit geval ruim 2 hectare natuur langs de Waterlinieweg.
Zelfbeheer is weer een hot issue in de gemeentelijke politiek. De wethouder heeft een nota over zelfbeheer geschreven om meer bewoners te enthousiasmeren om delen van de (groene) openbare ruimte zelf in te richten en te beheren. De nota wordt begin juni in de gemeenteraad besproken.
De foto is genomen op de kop van de eeuwenoude Ridderschapsvaart die het terrein van de Zilveren Schaats doormidden snijdt. Over twee weken starten hier graafwerkzaamheden om de vaart te vergroten en via een duiker weer stromend te maken. Naar verwachting geeft dat een impuls aan de biodiversiteit in en rond de vaart, denk aan libellen en (ijs)vogels die hier vanwege de rust en beschutting een aantrekkelijk leefgebied vinden.

Foto: Raadslid Jantien Zwinkels, voorzitter Arnoud Wolff, bestuurslid terreinzaken Joost Brandsema en wethouder Kees Diepeveen