Groengroep Minstroom

De overburen van de Waldeck Pyrmontkade en Rembrandtkade slaan de handen ineen. Ze vormen een groengroep die de kades van dit deel van de Minstroom willen opknappen en onderhouden. Nu is het een rommelige bende, mede door recente woningrenovatie en (weg)werkzaamheden. Het doel is om er weer groeiende en bloeiende oevers van te maken.

Planmatige aanpak
De afgelopen tijd hebben de buren contacten gelegd met andere groengroepen in Oost om ideeën en tips te verzamelen. Ook met de gemeente zijn contacten gelegd om samen tot een beheerplan te komen. De eerste fase is altijd verschralen en het afvoeren van welig tierende brandnetels, kleefkruid en braam. Dan krijgen andere grassen, kruiden en bloemen het volgend voorjaar meer kans. Vandaag werd daar met vereende krachten mee gestart: bladeren harken, brandnetels uitsteken en dominante groeiers snoeien. Het zonnetje scheen, de sfeer was goed, dan is het geen straf om lekker in de buitenlucht bezig te zijn!

Hulp van de gemeente
De gemeente had harken, spades en zelfs handschoenen geregeld. Ook gaat ze extra onderhoud plegen (meer maaien, snoeien en frezen) om de zaak op gang te helpen. Later kan dan een kruidenmengsel uitgestrooid worden en eventueel bollen gepoot. Zo kan in stappen de biodiversiteit toenemen, wat ook ten goede komt aan het waterleven, egels en vogels.

Buurtgevoel
Het werken buiten in het groen is ook gezellig. Tussendoor even bijkletsen met je buren en tijdens de pauze koffie en thee met wat lekkers van Sinterklaas. De groep telt nu zo'n 20 deelnemers, maar houd de volgende groendag in de gaten als je er deze keer niet bij was: er is nog genoeg te doen!