Groen Oost werkt aan een interactieve kaart van de wijk Utrecht-Oost met alle ecologische verbindingen, zoals parken, natuurgebieden en watergangen, maar ook (gevel)tuintjes, zelfbeheerde pleintjes en groenstroken en zelfs vliegroutes van vogels, insekten en vleermuizen. Het héle ecologische netwerk van Oost. De volgende stap is om voor elk park en (groen)gebiedje een paspoort te maken met daarin beschreven de flora en fauna. Welke soorten leven of nestelen er? Of zouden het hof gemaakt kunnen worden?

Ecologische kansen
Door de combinatie van plattegrond en paspoorten zien we in een oogopslag wat de sterke en zwakke schakels zijn van het groen in onze wijk. Wat kunnen we doen om te zorgen dat een egel of eekhoorn zich veilig van het Wilhelminapark naar de Minstroom of Zilveren Schaats kan bewegen? Zijn er voldoende plekken voor vogels om rustig te broeden? Komen bijen aan voldoende nectar in Oost? Kortom, welke ecologische kansen biedt Oost?

Stimulans voor bewoners
Voor bewoners en zelfbeheerders van groengebiedjes biedt het overzicht een extra stimulans om specifieke flora te planten en te onderhouden in hun directe omgeving (balkon, tuin, straat, pleintje en parkje). Ze zien direct hoe hun inspanning bijdraagt aan het netwerk.

Samenwerking met gemeente
Utrecht heeft een soortenlijst met gewenste flora en fauna in de stad. Bewoners en gemeente kunnen met deze lijst en de groene kaart aan een gezamenlijke visie werken en gestructureerd het ecologische netwerk in Oost versterken. Het grote voordeel voor de gemeente is dat bewoners gecoördineerd bijdragen aan het groenonderhoud en helpen om de stedelijke doelstellingen op gebied van waterhuishouding en hittestress te realiseren. En bewoners krijgen effectievere inspraak en hulp bij het leefbaar maken van hun buurt.

 

Het groene netwerk van Utrecht-Oost. De pijlen geven de belangrijkste (gewenste) ecologische verbindingen aan. Op basis van deze kaart kunnen bewoners en gemeente gericht en gestructureerd werken aan versterking van het netwerk.  De interactieve versie volgt later. @AkkeBink2018


Geveltuintjes, bloembakken op balcons en in de straat, beplante boomspiegels en door bewoners beheerde groenstroken dragen allemaal bij aan het ecologische netwerk in Oost.