Rietveldpark

Achter het wereldberoemde Rietveldhuis aan de Prins Hendriklaan ligt een matig onderhouden groenstrook en een groot parkeerterrein dat nauwelijks gebruikt wordt. Dat biedt kansen om de leefbaarheid voor fauna, flora én bewoners te vergroten.
Als we stenen vervangen door groen met enkele rolstoel en kinderwagen toegankelijke wandelpaden en een natuurlijke speelplek die kinderen aanzet tot bewegen,  kan deze plek uitgroeien tot een kleurrijk Rietveldpark.

Samenwerking
De gemeente is uitvoerder, Hoogstraat Revalidatie heeft haar medewerking toegezegd. Als Groen Oost proberen we bewoners en instanties bij elkaar te brengen om de leefbaarheid te vergroten. Zo hopen we ook op medewerking van het Rietveldhuis (Centraal Museum), de woningcorporaties en alle bewonersorganisaties en groengroepen in de buurt.

Landschapsvisie
We zijn nog in de beginfase waarin landschapsarchitect Akke Bink de opdracht heeft gekregen om een landschapsvisie te maken. Ze gaat alle wensen, kansen en (wettelijke) restricties in kaart brengen. Iedereen die een belang of idee heeft is welkom om contact met Akke op te nemen. Bijvoorbeeld als je hier graag wil spelen, wandelen, je hond uitlaten, (moes)tuinieren of gewoon lekker een boek wil kunnen lezen in het zonnetje. Laat ook weten als je wilt helpen bij het beheer van een mogelijke kruidentuin of bloemenveldje. Hoe meer bewoners zich inzetten, hoe enthousiaster de gemeente wordt om dit plan (financieel) te ondersteunen.

Contact en informatie
Akke Bink is bereikbaar via akke.bink@land-atelier.nl
Het gemeentelijke wijkbureau via oost@utrecht.nl

Documenten
Wijkbericht januari 2021

 

Het Rietveldhuis lag na de bouw in 1923 aan de rand van de stad met een wijds uitzicht op de Johannapolder. Na aanleg van de Waterlinieweg en Rijnsweerd ligt het meer ingesloten.


De Kromme Rijn stroomt achter het Rietveldhuis onder de waterlinieweg door de wijk binnen. Het Rietveldpark kan daarom uitgroeien tot de toegangspoort van het Groen Oost netwerk.


Op de schuurtjes is ruimte voor een groendak van sedum, een laag vetplantjes die het hele jaar groen blijven, water kunnen vasthouden en een voedselbron zijn voor insecten en vogels.


Direct achter het Rietveldhuis ligt een groot parkeerterrein dat nauwelijks gebruikt wordt. Hier kunnen mogelijk parkeervakken vervangen worden door groen met nieuwe wandelpaden.


Via de Ridderschapsvaart stroomt de Kromme Rijn via Hoogstraat Revalidatie richting de naburige natuurgebieden Minstroom, Zilveren Schaats en Park Bloeyendael.


Van de verpieterde boomberkjes langs de Prins Hendriklaan is één lange groenstrook gemaakt, ingezaaid met een half miljoen bollen en een kruidenmengsel, de Buurtbollentuin.