Rietveldpark

Achter het wereldberoemde Rietveldhuis aan de Prins Hendriklaan ligt een matig onderhouden groenstrook en een groot parkeerterrein dat nauwelijks gebruikt wordt. Dat biedt kansen om de leefbaarheid voor fauna, flora én bewoners te vergroten.
Als we stenen vervangen door groen met enkele rolstoel en kinderwagen toegankelijke wandelpaden en een natuurlijke speelplek die kinderen aanzet tot bewegen,  kan deze plek uitgroeien tot een kleurrijk Rietveldpark.

Samenwerking
De gemeente is uitvoerder, Hoogstraat Revalidatie heeft haar medewerking toegezegd. Als Groen Oost proberen we bewoners en instanties bij elkaar te brengen om de leefbaarheid te vergroten. Zo hopen we ook op medewerking van het Rietveldhuis (Centraal Museum), de woningcorporatie Bo-Ex en alle bewonersorganisaties en groengroepen in de buurt.

Landschapsvisie
Landschapsarchitect Akke Bink kreeg de opdracht om een landschapsvisie te maken. Ze bracht alle wensen, kansen en (wettelijke) restricties in kaart.  De visie geeft bewoners en gemeente handvatten als ze (deel)projecten willen uitvoeren. Wat kan waar, die vraag is makkelijker te beantwoorden. Bekijk bij documenten de laatste versie van de visie.

Contact en informatie
Akke Bink is bereikbaar via akke.bink@land-atelier.nl
Het gemeentelijke wijkbureau via oost@utrecht.nl

Documenten
Wijkbericht (januari 2021)
Visie Rietveldpark (juli 2021)
Aanvraag Rietveldparkontwerp (nov 2021)

 

 

Het Rietveldhuis lag na de bouw in 1923 aan de rand van de stad met een wijds uitzicht op de Johannapolder. Na aanleg van de Waterlinieweg en Rijnsweerd ligt het meer ingesloten.


De Kromme Rijn stroomt achter het Rietveldhuis onder de waterlinieweg door de wijk binnen. Het Rietveldpark kan daarom uitgroeien tot de toegangspoort van het Groen Oost netwerk.


Op de schuurtjes is ruimte voor een groendak van sedum, een laag vetplantjes die het hele jaar groen blijven, water kunnen vasthouden en een voedselbron zijn voor insecten en vogels.


Direct achter het Rietveldhuis ligt een groot parkeerterrein dat nauwelijks gebruikt wordt. Hier kunnen mogelijk parkeervakken vervangen worden door groen met nieuwe wandelpaden.


Via de Ridderschapsvaart stroomt de Kromme Rijn via Hoogstraat Revalidatie richting de naburige natuurgebieden Minstroom, Zilveren Schaats en Park Bloeyendael.


Van de verpieterde boomberkjes langs de Prins Hendriklaan is één lange groenstrook gemaakt, ingezaaid met een half miljoen bollen en een kruidenmengsel, de Buurtbollentuin.