Rietveldpark

Achter het wereldberoemde Rietveld-Schröderhuis aan de Prins Hendriklaan ligt een matig onderhouden groenstrook en een groot parkeerterrein dat weinig gebruikt wordt. Dat biedt kansen om de leefbaarheid voor fauna, flora én bewoners te vergroten.
Als we een deel van de tegels en stenen vervangen door groen, met enkele rolstoel en kinderwagen toegankelijke wandelpaden en een natuurlijke speelplek (geen speeltuin) die kinderen aanzet tot bewegen, kan deze plek meer kleur krijgen.

Samenwerking
De gemeente is uitvoerder. Als Groen Oost proberen we bewoners en instanties bij elkaar te brengen om de leefbaarheid te vergroten. Zo hopen we ook op medewerking van het Rietveld-Schröderhuis (Centraal Museum), de woningcorporatie Bo-Ex (schuurtjes), De Hoogstraat (erfafscheiding) en alle bewonersorganisaties en groengroepen in de buurt.

Landschapsvisie
Landschapsarchitect Akke Bink kreeg van de gemeente de opdracht om een landschapsvisie te maken. Ze bracht in 2021 wensen van omwonenden, de groene en recreatieve kansen en (wettelijke) restricties in kaart. De visie geeft bewoners en gemeente handvatten als ze (deel)projecten willen uitvoeren. Wat kan waar? Bekijk bij onderstaande documenten de laatste versie. Een visie is geen plan van uitvoering, bewoners bepalen uiteindelijk wat er wel of niet gebeurt. De gemeente is 'slechts' ondersteuner en uitvoerder.

Rietveld- of Truus Schröderpark?
Rietveldpark is de werknaam van het project, ingegeven door het Rietveld-Schröderhuis aan de Prins Hendriklaan. Terecht merken bewoners op dat het huis van mevr Truus Schröder was. Zij was opdrachtgever aan Gerrit Rietveld (waar later iets moois uit voortkwam) en had minstens zoveel invloed op het eindresultaat. Zou het park niet een hommage kunnen worden aan Truus Schröder? 

Contact en informatie
Akke Bink is bereikbaar via akke.bink@land-atelier.nl
Het gemeentelijke wijkbureau via oost@utrecht.nl

Documenten
Wijkbericht (juni 2023)
Wijkbericht (januari 2021)
Visie Rietveldpark (juli 2021)
Aanvraag Rietveldparkontwerp (nov 2021)

 

 

Het Rietveldhuis lag na de bouw in 1923 aan de rand van de stad met een wijds uitzicht op de Johannapolder. Na aanleg van de Waterlinieweg en Rijnsweerd ligt het meer ingesloten.


De Kromme Rijn stroomt achter het Rietveldhuis onder de waterlinieweg door de wijk binnen. Het Rietveldpark kan daarom uitgroeien tot de toegangspoort van het Groen Oost netwerk.


Op de schuurtjes is ruimte voor een groendak van sedum, een laag vetplantjes die het hele jaar groen blijven, water kunnen vasthouden en een voedselbron zijn voor insecten en vogels.


Direct achter het Rietveldhuis ligt een groot parkeerterrein dat nauwelijks gebruikt wordt. Hier kunnen mogelijk parkeervakken vervangen worden door groen met nieuwe wandelpaden.


Via de Ridderschapsvaart stroomt de Kromme Rijn via Hoogstraat Revalidatie richting de naburige natuurgebieden Minstroom, Zilveren Schaats en Park Bloeyendael.


Buren van het Rietveld-Schröderhuis zien graag dat het park de naam krijgt van de voormalige eigenaar: Truus Schröder. Bij een bewonersbijeenkomst hingen ze alvast een naambordje op.