Aanplant lijsterbes

Op 24 oktober heropende wethouder Anke Klein de Ridderschapsvaart officieel. In het bijzijn van de gemeentelijke projectleiders plantte ze een lijsterbes aan de rand van de nieuwe duiker (ondergrondse buis) die de eeuwenoude watergang weer verbindt met de Minstroom. Lijsterbes is een inheemse plantensoort, een rijke voedselbron voor vogels bovendien.

Biodiversiteit
Met het project om de Ridderschapsvaart weer stromend te maken - in nauwe samenwerking met gemeente Utrecht en waterschap HDSR - wil de 25 jarige bewonersvereniging de Zilveren Schaats een impuls geven aan de biodiversiteit op het gelijknamig terrein. Met name voor ijsvogels is de Zilveren Schaats een ideaal jachtgebied en hopelijk, met een weer stromende Ridderschapsvaart, ook een fijne plek om te nestelen.

Historie Ridderschapsvaart
De Ridderschapsvaart doorsnijdt het terrein van de Zilveren Schaats in de volle lengte. De watergang werd in 1664 uitgegraven om de Biltsche Vaart en Minstroom te verbinden. Trekschuiten konden voortaan vanuit Zeist en De Bilt zand vervoeren naar de drassige hoveniersgronden van Abstede en de snelgroeiende (ommuurde) stad. Mest namen ze retour waarmee de schrale Biltse gronden verrijkt konden worden. Door de aanleg in 1942 van Rijksweg 22 - de latere Waterlinieweg - kwam de Ridderschapsvaart in de knel. De watergang werd deels gedempt, slibde in de loop der tijd dicht en was eind 2020 vervallen tot een stilstaande, levenloze sloot.