Actieplan Zelfbeheer

Zelfbeheer is terug op de politieke agenda in Utrecht. In 2007 is beleid gemaakt hoe de gemeente omgaat met bewoners die zelf een stuk openbaar groen onderhouden, het zogenoemde zelfbeheer. Nu, 15 jaar later, vragen duurzaamheid en klimaatadaptatie (hoe hou je de stad koel in hete zomers en droog tijdens heftige tegenval?) om extra inzet van gemeente én bewoners. Wethouder Diepeveen heeft daarom een actieplan geschreven om zelfbeheer aan te moedigen en te ondersteunen. Bewoners en groengroepen mogen namelijk - onder voorwaarden - buurtpleinen, hofjes, groenstroken, boomspiegels, straathoeken, parken en schoolpleinen zelf inrichten en beheren. Leuk om te doen, goed voor de biodiversiteit en een versterking van het buurtgevoel. Alleen al in Oost zijn er 60 groengroepen actief!

Support voor bewoners
Al die vrijwillige inzet van bewoners vereist wél support vanuit de gemeente. En onderlinge afstemming van wijkbureau, groendiensten, toezicht & handhaving en gemeentelijke subsidieloketten. Voor bewoners en groengroepen is namelijk niet altijd duidelijk wie waar over gaat, of uit welk potje planten, materialen en gereedschap betaald kunnen worden. Nog los van hoe gecommuniceerd moet worden tussen bewoners en gemeente om alles in goede harmonie te laten verlopen. In het actieplan doet de wethouder suggesties aan de gemeenteraad.

Raadsinformatieavond
Raadsleden die zich bezig houden met groen in de stad horen graag wat de ervaringen zijn van bewoners voordat ze in debat gaan met de wethouder over zijn actieplan. Daarom organiseren ze op dinsdag 1 juni (aanvang 19:30) een digitale raadsinformatiebijeenkomst over zelfbeheer, waar bewoners en groengroepen kunnen inspreken. Eind juni volgen dan debat en besluitvorming in de gemeenteraad.
Elke zelfbeheerder mag zich aanmelden  via dit formulier om eigen ervaringen met raadsleden te delen.

Groenconciërge
Wij horen vaak van bewoners dat zij graag één aanspreekpunt willen binnen de gemeente. Iemand die begrijpt welke uitdagingen een zelfbeheerder tegenkomt, ecologische kennis en vaardigheden heeft, de weg weet richting subsidies en regelingen en vooral ... actief problemen kan en wil oplossen. Elke wijk een groenconciërge op een bakfiets met hark en schoffel die dagelijks een rondje maakt en zelfbeheerders met raad en daad terzijde staat. Dit is een suggestie die we als Groen Oost graag inbrengen in het debat. 

Lees of download hieronder het actieplan van de wethouder, de uitnodiging van de gemeenteraad en ons voorstel voor een Groenconciërge. 

Actieplan Zelfbeheer 2021
PDF – 1,4 MB
Uitnodiging RIB
PDF – 353,1 KB 523 downloads
Groenconcierge
PDF – 23,5 KB