Groen Oost op de kaart

Veel bewoners in Oost zetten zich in om het groen, parken en watergangen in de wijk te beheren, vaak in nauwe samenwerking met de gemeente. Samen vormen ze het groene netwerk en wisselen ze kennis en tips uit om het groen in Oost te versterken. Iedereen die zich bezig houdt met groenbeheer kan zich bij ons aanmelden (kost niks). Een keer per jaar komen alle groenbeheerders bijeen om met medewerkers van de gemeente knelpunten op te lossen of nieuwe ideeën uit te voeren.  Doe je mee? Stuur ons een mailtje met naam van je straat of buurt waar je groenstrook of park onderhoudt, dan zetten we ook jullie op de kaart!