Brainstormsessie

Op uitnodiging van de wijkraad heeft een grote groep groenbeheerders (allen bewoners) ideeën uitgewisseld over hoe we Oost nóg groener kunnen maken. Focus lag op de kansen om onderlinge ecologische verbindingen te versterken. Met een lange lijst als resultaat! In kleine groepjes gaan we de komende tijd een aantal ideeën verder uitwerken. Ondertussen gaan initiatiefnemers Akke Bink (Oosterspoorbaan en Koningshof) en Arnoud Wolff (Zilveren Schaats en Oostkrant) de overzichtskaart van het ecologische netwerk van Oost verder invullen. Een volgende stap zal zijn om contact te zoeken met gemeentelijke diensten en groenorganisaties om uit te leggen waar en hoe Groen Oost wil samenwerken en hoe we bewoners nog meer kunnen betrekken bij het versterken van het groene netwerk in onze wijk.