Lodewijks Buurttuin

Tussen de flats van het naoorlogse Lodewijk Napoleonplantsoen hebben bewoners in 2023 samen met de gemeente een groene buurttuin aangelegd. Tussen het gras liggen organisch gevormde plantvakken, een plantenheuvel en een prachtig houten speelhuisje. Enorme keien geven de tuin een stoere look. Jarenlang lag op deze plek een speelpleintje. Nadat de speeltoestellen al zo'n 5 jaar waren verwijderd, vatte bewoners het plan op om van het stenen pleintje een tuin te maken. Eerst wilden ze simpelweg tegels verwijderen en gras inzaaien. Uiteindelijk groeide het idee uit tot een plan voor een bloeiende tuin.

Vindingrijke buurt
Vroeger weerkaatsten (speel)geluiden tussen de flats. Een groener plantsoen zorgt voor betere geluiddemping. Het plein was ook niet uitnodigend om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Bewoners kwamen met allerlei ideeën: bloemenweides, bomen, een wadi, inheemse planten, speelgras en een speelhuisje voor de allerkleinsten. Er bleek veel vindingrijkheid en talent in de buurt voorhanden. Een tuinontwerper van de gemeente ging met alle ideeën aan de slag en maakte een financieel haalbaar ontwerp.

Subsidies
Naast een subsidie uit het Initiatievenfonds van het wijkbureau, kregen bewoners geld  van Waterproof 030 omdat er tegels vervangen werden voor groen. Het hoogheemraadschap droeg bij vanuit de subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven, omdat de tuin betere waterberging biedt. Immers, groen buffert regenwater beter dan tegelbestrating. De woningbouwvereniging Woonin betaalde vanuit het Beter Buurtbudget materialen voor mozaïekbankjes en een grastrimmer. Door al deze bijdragen kon het ontwerp uitgevoerd worden.

Muurbloemen en mozaïek
Bewoners met groene vingers zonder eigen tuin zijn blij om nu dichtbij huis te kunnen tuinieren. De derde zaterdag van de maand is de vaste tuindag, waarbij telkens een klus opgepakt wordt. Het is dan een komen en gaan van bewoners, soms zijn er wel vijftien enthousiastelingen aan het werk. Ze bouwen muurtjes van oude stoeptegels waarop muurbloemen kunnen groeien, en vrolijken oude betonnen bankjes op met mozaïek. In droge periodes halen ze water voor de planten uit de naastgelegen Kromme Rijn. Naast de ‘standaard’ beplanting van de gemeente, kozen bewoners  voor veel inheemse planten. Daardoor wordt de tuin aanlokkelijk voor insecten en daarmee ook voor vogels. De nieuw aangeplante bomen dragen daar ook aan bij. Zo wordt de oever van de Kromme Rijn biodiverser.

Ontmoetingsplek
De buurttuin is nu veel meer een ontmoetingsplek geworden waar buren gezellig en gezamenlijk tuinieren. Er is meer contact tussen bewoners van sociale huurflats en de koopwoningen aan de andere kant van de weg. Ook is er goed contact met de verderop actieven Groengroep Fransestraat, die een inspiratiebron was voor Lodewijks Buurttuin. Beide groepen wisselen planten en zaden uit.

De initiatiefnemers bevelen zo’n groene metamorfose van harte aan. Tip: begin eens met een buurtborrel en kijk wat voor kennis en kunde je al in de buurt hebt.

In 2024 bestaat deze Franse buurt 70 jaar. Bewoners hopen dit in de buurttuin uitgebreid te kunnen vieren.

Auteur: Merel Bree