Ideeën Rietveldpark

Op 7 juni was er een inloopmiddag over het Rietveldpark. Het parkeerterrein met groenstrook achter het Rietveld Schröderhuis gaat opgeknapt worden. In 2021 is een eerste vraagronde geweest waarin omwonenden (Rietveldhof, Gabriël Metsustraat, Antoniushof, Prinshendriklaan) hun ideeën konden delen met het wijkbureau van de gemeente. Dat vroeg daarna de landschapsarchitecten van Land Atelier om een visie te maken voor het héle gebied. De gemeente noemt dat een gebiedsvisie. De Visie Rietveldpark is samenvatting van alle bewonerswensen, de groene en recreatieve kansen en de (wettelijke) regels. Het is dus geen plan of ontwerp, die worden pas later gemaakt.

Land Atelier heeft veel ervaring met vergroeningsprojecten, zoals het Park Oosterspoorbaan en de IJsvogelhof. De Visie Rietveldpark kan je terugvinden via de website: www.groenoost.net/rietveldpark.

Meer reactietijd
Tijdens de inloopmiddag bleek dat niet elke bewoner het wijkbericht en/of de gebiedsvisie had gekregen of kunnen lezen. Daarom is de reactietermijn verruimd tot 30 juni. Ideeën, wensen en zorgen kun je doorgeven door een e-mail te sturen naar Judith Werkman van Wijkbureau Oost via oost@utrecht.nl onder vermelding van 'Rietveldpark'. Als alle reacties binnen zijn gaat Akke Bink van Land Atelier een ontwerp maken, wat later (uiteraard) weer voorgelegd wordt aan omwonenden. 

Enkele buren van het Rietveld-Schröderhuis willen liever dat het park de naam van Truus Schröder krijgt en hingen alvast een naambordje op