Nieuwe voorman

Een warm welkom voor de nieuwe voorman van Stadsbedrijven in Oost: Rob Dijksterhuis. Hij werkt al jaren in de wijk, maar is vanaf nu samen met collega's en (onder)aannemers verantwoordelijk voor de (groene) buitenruimte. Een mooie uitdaging! De voorman heeft ook veel contact met bewoners en groengroepen bijvoorbeeld als er snoeiafval opgeruimd moet worden. Vandaag was hij op bezoek bij de groenstrook langs de Prins Hendriklaan om samen met beheerders Geert en Rutger te kijken welk maaibeheer hier het beste kan werken.  Bewoners gaven aan graag een formele zelfbeheer-overeenkomst aan te gaan met de gemeente. Zo krijgen ze zelf meer regie over het onderhoud van deze strook, iets wat Rob met zijn team op zijn beurt graag ondersteunt.  Mooie samenwerking!

v.l.n.r. Voorman Rob Dijksterhuis met de bewoners Geert en Rutger bij de Prins Hendriklaan, samen met Akke Bink van Groen Oost.