Prins Hendriklaan

Een rijtje bomen langs de Prins Hendriklaan vlak bij het beroemde Rietveldhuis stond jarenlang te verpieteren in krappe en slecht onderhouden perkjes. Een doorn in het oog van bewoners en passanten. Met hulp van Groen Oost hebben de bewoners Rutger Amons en Geert Bakker de gemeente via het initiatievenfonds gevraagd om het op te knappen. En dat is gelukt! Er is één grote groenstrook gemaakt van 50 meter lang (met hergebruik van stenen en banden). Nieuwe aarde erop, een half miljoen bollen erin en daar bovenop een laag met kruidenmengsel. Naar verwachting goed voor een immense bloemenzee zodra de lente aanbreekt. De Keukenhof in Oost? In ieder geval een impuls voor de biodiversiteit.