Homerustuin

Sinds 2013 beheren de bewoners van een deel van de Homeruslaan het stukje gemeentegroen aan de voorzijde van het voormalige Stedelijk Gymnasium (nu basisschool De Odyssee), Homeruslaan 40. Deze ‘voortuin’ was in die tijd gevuld met  saaie onderhoudsarme struiken. Een actieve laanbewoner heeft destijds het initiatief genomen om de tuin aan te passen. "De gemeente heeft – in overleg met ons - voor de eerste beplanting gezorgd. Een vast clubje bewoners steekt sindsdien de groene handen uit de mouwen, één keer per maand op zaterdagochtend. Een uurtje werken en daarna nog een kop koffie waarbij wel en wee in de laan wordt bijgehouden. We hebben goede contacten met de gemeente. We hoeven maar te vragen (bollen, plantjes, groot snoeiwerk) en het wordt geregeld!"