Rembrandtkade

In 2018 heeft een lange rij parkeervakken plaatsgemaakt voor een groenstrook die doorloopt tot aan de Zilveren Schaats. In het voorjaar is het ingezaaid met ecologisch wilde bloemen zaad, dat in 2020 op grote schaal zal ontkiemen tot bloemenzee. De groenstrook wordt beheerd door bewoners van de Frederik Hendrikstraat aan de andere kant van het water (de Minstroom).