Rietveldhof

Een aantal groenstroken rond de woningen nabij het wereldberoemde Rietveldhuis worden al door bewoners beheerd. Een andere groep bewoners heeft ook het initiatief genomen om het binnenpleintje op te knappen. Meer groen, meer plekken om elkaar te ontmoeten of een boekje te lezen, met meer waterberging en bakken voor een moestuintje (op hoogte).