De Driehoek (UBV)

De studentenvereniging van de biologen (UBV) beheert sinds 1975 een groengebied op de Uithof genaamd De Driehoek met veel bijzondere diersoorten, zoals de ringslang, de ijsvogel en de zeldzame kamsalamander. Daarnaast beheert de Utrechtse Biologen Vereniging een aantal bijenvolken. De Driehoek kent verschillende vegetatietypen: een essenhouthakwal aan de oostzijde en een divers, bloemenrijk hooiland in het zuidelijke deel. Ook kent de zuidzijde een voor amfibieën interessante vijver: ‘de kikkerpoel’. Het noordelijke gebied is sterk verruigd met veel wilgen-, braam- en brandnetelgroei. Het huidige beheer van de Driehoek spitst zich toe op het behouden van het natuurgebied als rustgebied voor de flora en fauna en het behoud van cultuurhistorische elementen zoals de ongeveer 175 jaar oude essenhakhoutwal.