Natuurlint

Een actieve groep buurtbewoners en vrijwilligers rond de Oosterspoorbaan in Utrecht, verenigd in de Werkgroep Natuurlint, zet zich sinds 2015 in voor een groene ontwikkeling en het beheer van de westzijde van de voormalige spoorbaan. Het lint strekt zich uit over een afstand van ongeveer 900 meter, vanaf de Koningsweg tot aan de Singel. Een groene strook met vooral inheemse planten die leefgelegenheid biedt aan allerlei dieren. Hierdoor ontstaat er een ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden, van de rand van de stad (de Kromme Rijn en Amelisweerd) via de Minstroom tot aan de Singel. Vogels, insecten, kleine zoogdieren en reptielen vinden er hun voedsel, kunnen zich hier voortplanten en vinden hun schuilplekken. Hiermee komt de natuur vanuit het buitengebied de stad in. Kool-,  en pimpelmezen nestelen al in door kinderen gemaakte nestkasten en de gespotte juffers, libellen en de (vlinder) Koninginnepage zijn een indicatie dat we op de goede weg zijn. Bezoek de webpagina van Natuurlint.