Minstroom

De smalle watergang Minstroom is een van de overblijfselen van een drassig gebied waarin ooit brede rivieren en smallere zijstromen kronkelden. De geschiedenis van de beek begon zo’n 900 jaar geleden. Vanaf dat moment woonden er mensen langs die gebruik maakten van de vruchtbare riviergrond. Die hoveniershistorie is op veel plaatsen zichtbaar. De Werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude Stadswijken Utrecht (PDF) zette zich in voor het behoud van het historisch aanzicht van de Minstroom. Het duurde tot 2013, maar toen verklaarde de gemeente dit gebied tot het eerste groen beschermd stadsgezicht van Utrecht. Bezoek de website van de Minstroom.