Zilveren Schaats

Verscholen tussen de Waterlinieweg en de Frederik Hendrikstraat ligt het natuurgebied de Zilveren Schaats, ruim 3 ha groot. Het terrein met wallenpatroon is gevormd in de 19de eeuw met de aanleg van een gedekte verbindingsweg tussen de Nieuwe Hollandse Waterlinieforten De Bilt en Vossegat (nu Kromhoutkazerne). Het natuurgebied ontleent haar naam aan de voormalige 19de eeuwse schaatsclub de Zilveren Schaats. Het gebied is nu een thuis voor unieke soorten zwammen, grassen, waterplanten en vogels. Een kudde Maasduinschapen begraast de weides en imkerij de Zilveren Bij houdt hier een aantal bijenvolkeren. Sinds 1998 beheert de bewonersvereniging het gebied samen met de gemeente en het waterschap. Bezoek de website van de Zilveren Schaats.