Oosterstraat

In 2017 kwam een groep bewoners bijeen om boomspiegels te vergroenen langs de Oosterstraat, ten zuiden van het Spoorwegmuseum. De boomspiegels lagen vol met puin en de gemeente had na het opknappen van de straat geen geld meer om ze netjes in te planten. Dus namen bewoners zelf het initiatief. Voor Burendag peuterden ze een subsidie los en knapten ze twee boomspiegels op:  puin en bouwzand eruit, potgrond en bollen erin, afgedekt met bodembedekkers (kleine maagdenpalm). In 2019 volgde een nieuwe ronde en vergroenden ze een derde boomspiegel en voegden extra beplanting toe aan de eerste twee boomspiegels. In zogenaamde bloemvlekken plantten ze ooievaarsbek en siergras. Later volgde de vierde boomspiegel. Inmiddels wordt ook de groengroep zelf van nieuw bloed voorzien met Agnes, Valesca en Danielle. Ze willen nog meer kleur toevoegen en het seizoen verlengen, zodat bewoners langer kunnen genieten van de groei en bloei rond de machtige, oude platanen.

Foto 1: Agnes, Desiree, Frans en Danielle aan het werk in de boomspiegel aan de Oosterstraat.
Foto 2 en 3: de initiatiefnemers in 2017 die de eerste twee boomspiegels van nieuwe grond, bloembollen en kleine maagdenpalm voorzien.
Foto 4: het fraaie resultaat, bloeiende allium in 2020